Pomocné prosředky 30. 50. 60. 70. 80. ČD ŽSR Poznámka
MUV 69         x x    
Vytápěcí vůz     x         HERIS
vozy nehodového vlaku       x        
EDK 300 a Pao       x        
MVTV2         x x    
Spojovací vozy SA-3       x x   x Ztr, Vtr, Vte, Pao
Měřící vozy     x x